top of page

Polityka Prywatności

1. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej apartamentywidokowe.com (dalej: "Strona"). Administratorem danych osobowych jest firma BBIN  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej, przy al. Armii Krajowej 220 pawilon II pokój 214, (dalej: "Administrator").

2. Rodzaje Gromadzonych Danych

Gromadzimy następujące dane osobowe:

 • Dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) podawane przez użytkowników w formularzu kontaktowym.

 • Dane techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, czas dostępu i adresy URL, gromadzone za pomocą plików cookie do celów analitycznych.

3. Cele Przetwarzania Danych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w następujących celach:

 • Kontakt z użytkownikami w odpowiedzi na zapytania wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 • Analiza ruchu na Stronie w celu jej optymalizacji i poprawy jakości świadczonych usług.

4. Pliki Cookie

Strona korzysta z plików cookie w celach analitycznych. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze Strony. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w swojej przeglądarce internetowej.

5. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika wyrażona poprzez wypełnienie formularza kontaktowego oraz uzasadniony interes Administratora polegający na analizie ruchu na Stronie.

6. Przekazywanie Danych

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane:

 • Podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług IT.

 • Organom publicznym, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

7. Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.

 • Sprostowania nieprawidłowych danych.

 • Usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.

 • Ograniczenia przetwarzania danych.

 • Przenoszenia danych.

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Bezpieczeństwo Danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub zmianą.

9. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [adres e-mail].

10. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te będą publikowane na Stronie i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

Data ostatniej aktualizacji: 04.06.2024.

bottom of page